Ứng dụng Bói Dịch cho người Việt

Xin chào quí vị. Gieo quẻ kinh dịch là một phương pháp để tiên đoán trước mọi việc sắp tới thành hay bại ở trong tương lại dựa vào bói dịch số mà không cần ngày tháng năm sinh, giờ sinh, phút sinh. Đối tượng dự báo thường …

Ứng dụng Quan thánh Linh xăm cho người Việt

Xin chào quí vị. Xin xăm là một tập tục tín ngưỡng dân gian có từ ngàn xưa. Mọi người thường tới Quan Thánh hội quán (ở Hội An xưa) hoặc đền chùa vào những ngày mồng 1, rằm, hoặc linh nhất vào 10 ngày tết âm lịch …

Neighbours from hell – Mobile version

We almost know this serial of game Neighbours From Hell, this is a famous game on PC in more than 10 years ago. But after new very long time we don’t see any kind of this game in the market, then now we have this clone game on …