Category: Others

Ứng dụng Bói Dịch cho người Việt

Xin chào quí vị. Gieo quẻ kinh dịch là một phương pháp để tiên đoán trước mọi việc sắp tới thành hay bại ở trong tương lại dựa vào bói dịch số mà không cần ngày tháng năm sinh, giờ sinh, phút sinh. Đối tượng dự báo thường …

Ứng dụng Quan thánh Linh xăm cho người Việt

Xin chào quí vị. Xin xăm là một tập tục tín ngưỡng dân gian có từ ngàn xưa. Mọi người thường tới Quan Thánh hội quán (ở Hội An xưa) hoặc đền chùa vào những ngày mồng 1, rằm, hoặc linh nhất vào 10 ngày tết âm lịch …